Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình
Những huyền sử bí ẩn.

Một nền văn minh vĩ đại và uy dũng như thế đã kết thúc như thế nào? Theo Herodotus, xét về mặt huy hoàng tráng lệ, đã không có thành phố nào sánh được với Babylon. Chữ viết của con người đã xuất hiện lần đầu trong lịch sử ở thành phố này, hoặc ít nhất là ở trong vùng. Nó lại cũng là thành phố duy nhất tự hào có , không phải một, mà tới hai kỳ quan của thế giới.

Bên cạnh những khu vườn treo còn mang tính huyền thoại, còn có một bức tường khổng lồ cao đến mười (10) tầng. Trên đỉnh tường là một đường cho xe ngựa chạy, hai bên là những dãy nhà một tầng che chở cho một lòng đường rộng đủ cho một cỗ xe bốn ngựa kéo có thể quay ngược đầu trở lại. Bức tường bao quanh phần lớn thành phố, theo một số tính toán của người Hy Lạp, chạy dài tới 65 cây số. Dọc theo bức tường có tới một trăm cánh cổng toàn làm bằng chất đồng cứng cáp. Mặc dù kiến trúc này cũng đã bị tiêu tán theo thời gian, chúng ta vẫn còn những chứng cớ từ ngành khảo cổ về sự hiện hữu của nó. Những bảng khắc chữ viết được làm ra từ thời Nebuchadnezzar Đệ Nhị, vị vua đã trị vì Babylon trong suốt 43 năm, từ 605 – 562 BC, có nói đến bức tường này.(đọc hết bài...)