Tác giả & Tác phẩm

Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình


Tuyên ca cho tự do.

Theo ông, người Mông Cổ có một tinh thần tương tự như của người phương Tây: một sự pha trộn các yếu tố sự độc lập. tính tranh đua, sự phấn đấu, gắng sức, tình đồng đội, và có ý nghĩa nhất: tinh thần tự do, kẻ thù số một của nền văn hoá Trung Quốc, nền văn hoá kế thừa di sản của Khổng giáo coi trọng nghi lễ, trật tự và tôn trọng truyền thống.. Sói, được coi là biểu tượng chiến thắng của Mộng Cổ, một loài vật biểu hiệu cho sự hợp quần, cũng là biểu tượng của tự do.
Đó là chủ đề đầu tiên của tác phẩm. Tác giả nói, Chủ đề thứ hai, là sự bảo tồn thiên nhiên. Người Mông Cổ hiểu rõ nhiệm vụ sinh thái của loài sói:” Không có chúng, đồng hoang sẽ ngập tràn lũ chuột và bày cừu hoang.” Kết quả là:chúng ta có một câu chuyện của Trung Quốc trong tinh thần Tây Phương
(đọc trọn bài...)
Tham khảo:
- Totem sói 1, Khương Nhung.
- Totem sói 2, Khương Nhung.
- Totem sói 3, Khương Nhung.